תערוכת פעוטות ,גורים ,צעירים, קשישים 20.1.24

ANVIR VIRTUOZ [Junior Class] j.cac / b.j / best Junior in Group 9.
SMARTY JONES ALIKANA [veteran class male] vcac /BV3 in group .
תערוכה כפולה 16.2.24
המלטה חדשה בבית הגידול 1.11.23