מגדל מצטיין

שמחים לעדכן השבוע התבשרנו שבית הגידול שלנו מקבל את התואר מגדל מצטיין מטעם ההתאחדות הישראלית לכלבנות תואר שמצטרף לתואר מגדל מומלץ שהיה לנו במשך זמן רב  .🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆
כלב השנה 2022
בינלאומית 5.11.22