המלטות חדשות בבית הגידול שלנו

שמחים לבשר כי יש לנו גורים זכרים משתי המלטות שונות .
תערוכת חוג זעירים 1.4.23
תערוכת חוג זעירים 6.1.23