בינלאומית 5.11.22

אתמול בתערוכה בינלאומית הצגנו 2 גורים מבית הגידול .
gutman boston on in a millon זכתה מנצחת גורים 
בנוסף זכר מגידול שלנו סיים את התואר אלוף ישראל 
gutman boston iron 
מגדל מצטיין
תערוכת זעירים 17.9.22